Aplikacija za evidenciju SIM kartica i tableta u projektu Škola za život.